HIND SISALDAB PAIGALDUST JA TRASPORTI HARJUMAA PIIRES!

Müüme ja paigaldame mahuteid suurusega kuni 10m3.

Küsi Biopuhastite ja septikute hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee

Showing all 5 results

Moodulitest koosnev immutustunnel on sobilik lahendus nii sadevee kui ka biopuhastitest ja septikutes väljuva vee immutamiseks pinnasesse.

Vastavalt immutatava vee kogusele saab koostada süsteeme GRAF ja GRAF Twin

Müüme ja paigaldame mahuteid suurusega kuni 10m3

Küsi biopuhastite ja septikute hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee

Müüme ja paigaldame mahuteid suurusega kuni 10m3

MATERJALID JA TEOSTATAVAD TÖÖD Harjumaa piires
• Mahuti 5,0 m3 (kest klaasplast, 1600 x 2800) plastluuk 1tk.
• Kanalitorud ja põlved D 110mm kuni 10 meetrit.
• Lisaraskused mahuti ankurdamiseks.
• Lisatarvikud.
• Seadmete ja materjalide transport Harjumaa piires.
• Kaeve ja tagasitäite tööd pehmes pinnases (kuni 10m), järelejäänud pinnase ladustamine objektil ja planeerimine kopaga. (Kaevetöid suurte maakividega või paepinnases teostame lisatasu eest!)
• Kanalisatsiooni torustiku kallete lasernivelleerimine.
• Mahuti paigaldus koos kaevetöödega.
• Kanalisatsiooni torustiku aluse pinnase tihendamine pinnasetihendajaga.
• Liiv kanalitrassile ja mahutile kuni 7 tonni.
• Eelprojekt mahuti paigaldamiseks (ei sisalda geoalust)

Küsi hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee

GRAF imbtunneliga 900L (sobilik kuni 5 elanikuga eramule)

MATERJALID JA TEOSTATAVAD TÖÖD Harjumaa piires
• Septik kolme kambriline 3,0 m3 (kest klaasplast, 1200 x 2850) plastluuk 2tk.
• Immutustunnel GRAF 900L, filterkangas, ühendustorud, õhutustorud, plastluuk 1tk.
• Vahekaev/vaatluskaev, plastluuk 1tk.
Kanalitorud ja põlved D 110mm kuni 40 meetrit.
• Lisaraskused mahuti ankurdamiseks.
• Lisatarvikud.
• Seadmete ja materjalide transport Harjumaa piires.
Kaeve ja tagasitäite tööd pehmes pinnases (kuni 40m), järelejäänud pinnase ladustamine objektil ja planeerimine kopaga. (Kaevetöid suurte maakividega või paepinnases teostame lisatasu eest!)
• Kanalisatsiooni torustiku kallete lasernivelleerimine.
• Septiku ja imbväljaku paigaldus koos kaevetöödega.
• Kanalisatsiooni torustiku aluse pinnase tihendamine pinnasetihendajaga.
• Killustik imbtunnelile 16-32 mm kuni 7 tonni.
• Liiv kanalitrassile ja septikule kuni 5 tonni.
• Eelprojekt septiku paigaldamiseks (ei sisalda geoalust)

Vajaduse korral koostame ka projekti, eelprojeki maksumus 600€

Küsi hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee

GRAF imbtunneliga 900L (sobilik kuni 3 elanikuga eramule)

 

MATERJALID JA TEOSTATAVAD TÖÖD Harjumaa piires
• Biopuhasti One2clean 3IE 2,7 m3 (mahuti polüetüleen), automaatika Basic (majasisene juhtkilp), voolikud, plastluuk 1tk.
• Immutustunnel GRAF 900L, filterkangas, ühendustorud, õhutustorud, plastluuk 1tk.
• Vahekaev/vaatluskaev, plastluuk 1tk.
Kanalitorud ja põlved D 110mm kuni 40 meetrit.
• Lisatarvikud.
• Seadmete ja materjalide transport Harjumaa piires.
Kaeve ja tagasitäite tööd pehmes pinnases (kuni 40m), järelejäänud pinnase ladustamine objektil ja planeerimine kopaga. (Kaevetöid suurte maakividega või paepinnases teostame lisatasu eest!)
• Kanalisatsiooni torustiku kallete lasernivelleerimine.
• Biopuhasti ja imbväljaku paigaldus koos kaevetöödega.
• Kanalisatsiooni torustiku aluse pinnase tihendamine pinnasetihendajaga.
• Killustik biopuhastile ja imbtunnelile 16-32 mm kuni 20 tonni.
• Liiv kanalitrassile kuni 2 tonni.
• Eelprojekt biopuhasti paigaldamiseks (ei sisalda geoalust)

Vajaduse korral koostame ka projekti, eelprojeki maksumus 600€

Küsi hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee

GRAF imbtunneliga 1200L (sobilik kuni 5 elanikuga eramule)

Pildiotsingu klaro tulemus

MATERJALID JA TEOSTATAVAD TÖÖD Harjumaa piires
• Biopuhasti KLARO 5 2,7 m3 (mahuti polüetüleen), automaatika Basic (majasisene juhtkilp), voolikud, plastluuk 1tk.
• Immutustunnel GRAF 1200L, filterkangas, ühendustorud, õhutustorud, plastluuk 1tk.
• Vahekaev/vaatluskaev, plastluuk 1tk.
Kanalitorud ja põlved D 110mm kuni 40 meetrit.
• Lisatarvikud.
• Seadmete ja materjalide transport Harjumaa piires.
Kaeve ja tagasitäite tööd pehmes pinnases (kuni 40m), järelejäänud pinnase ladustamine objektil ja planeerimine kopaga. (Kaevetöid suurte maakividega või paepinnases teostame lisatasu eest!)
• Kanalisatsiooni torustiku kallete lasernivelleerimine.
• Biopuhasti ja imbväljaku paigaldus koos kaevetöödega.
• Kanalisatsiooni torustiku aluse pinnase tihendamine pinnasetihendajaga.
• Killustik biopuhastile ja imbtunnelile 16-32 mm kuni 20 tonni.
• Liiv kanalitrassile kuni 2 tonni.
• Eelprojekt biopuhasti paigaldamiseks (ei sisalda geoalust)

Vajaduse korral koostame ka projekti, eelprojeki maksumus 600€

Küsi hinnapakkumist: info@kaevukeskus.ee