HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Programmidokument 2019.

2019. aasta HAJAASUSTUSE PROGRAMMIS osalemiseks, küsige meiepoolset hinnapakkumist info@kaevukeskus.ee.

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse veeprogrammi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Programmi rahastab Eesti riik.

Maksimaalne toetus

6500 EUR

66,67%

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Omafinantseering vähemalt 33,33%

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
  • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

Võta meiega ühendust

Palun sisestage oma küsimu ja me võtame teiega esimesel võimalusel ühendust!

Teie nimi *

Teie e-maili aadress *

Teie telefoninumber *

Pealkiri *

Sõnum *